AKÝ MÁŠ PROBLÉM ALEBO AKÚ MÁŠ PRED SEBOU VÝZVU?

05.03.2018

Nedá mi nereagovať na prosbu človeka, ktorý mi predvčerom volal zo severného Slovenska. Prosil ma o pomoc pri riešení jeho každodenných problémov. Sú pre neho až tak veľmi zaťažujúce, že si v hlave už preberá význam svojho života. 

A tak Ti chcem touto cestou dať aspoň aké – také uvedomenie, pokiaľ sa stretneme.

Nedávno bol u mňa úžasný človek túžiaci po zmene vedomia a spomenul, že bol kdesi na manažérskom školení, kde mu bolo odporúčané, aby slovo ,, PROBLÉM“ vo svojej každodennej  rétorike vôbec nepoužíval.  Aby ho nahradil slovom ,, VÝZVA “ a jeho podvedomie mu nebude už vytvárať stresujúce situácie. Môj názor na to bol ten, že je jedno ako čomu hovoríme, pokiaľ nepochopíme slovu, nepochopíme posolstvu a nepochopíme BYTIU, ktoré s nami v každý okamžik komunikuje.

Na každej jednej mojej prezentácii, či už verejnej alebo privátnej, neustále opakujem, že vo všetkom našom nešťastí, vo všetkom našom smútku a vo všetkých nepríjemných situáciách, ktoré každodenne zažívame je OBROVSKÁ MÚDROSŤ SEBAPOZNANIA.

Každý problém je v skutočnosti  len úloha, ktorú Ti sám život kladie. Je len na Tebe či to vyriešiš a ak áno, tak sa v hierarchii života posunieš o level vyššie. Veď celý Tvoj život je len o príbehoch a hrách. A čaro dobrej hry je, že máš možnosť sa počas nej posúvať o stupne vyššie alebo donekonečna stagnovať na jednej úrovni.

Veď poznáš sám, že v luxuse bez naplnenia života človeka všetko čoskoro omrzí.

Priateľ môj, musíš vidieť aj sám, že každý z nás je na určitej úrovni Bytia. A na to, aby si sa mohol vymaniť z bežnej každodennej rutiny života, musíš veľmi, ale veľmi chcieť. A tu samotnú túžbu resp. tvoju inštinktívnu potrebu sebarealizácie Ti podsúva sám život, bez ohľadu na to či to definujeme ako problém alebo ako výzvu.

Veď každý problém v sebe zároveň nesie informáciu dokonalého riešenia. Toto riešenie spoznáme až vtedy, keď sa nám podarí presne definovať problém. Spomeň si aj v škole sme dostávali úlohy s určitým zadaním a práve to zadanie je cesta  k pochopeniu a úspešnému vyriešeniu úlohy.

Každá úloha v sebe vždy skrýva obrovský DAR, a to je POZNANIE VLASTNÉHO BYTIA. Riešenie sa veľakrát skladá z toho, že sa niečoho musíme vo svojom živote vzdať a od niečoho sa odpútať.

V skutočnosti žiadny problém neexistuje – sú len úlohy, ktoré dokážeme vyriešiť vďaka svojím darom a svojmu nadaniu.

A problém, ktorý by sme nedokázali vyriešiť, nám sám život NIKDY NEDÁ. Sú to len zle prečítané alebo nepochopené zadania.

Spíš si svoje problémy a skús si v nich nájsť zadania, ktoré Ti samotné Bytie predkladá.

 

S úctou k samotnému Bytiu.

Tibor Michalko