KVANTOVÁ TVORBA REALITY

KDE STE SA OCITLI?

Mnohí z vás ste opomenuli veľkú pravdu, ktorú si uvedomuje len veľmi málo ľudí. Ste súčasť jednej veľkej hry s presne danými pravidlami. Ta hra sa volá ŽIVOT.

Pokúsim sa vám to teraz objasniť. Povedzme, že žijete v úplnej nevedomosti o svojej vlastnej existencii. Je to svet, kde je uväznených viac ako 95% ľudí tohto sveta. Je to svet, z ktorého sa snažíte uniknúť, pretože v ňom pociťujete bolesť a utrpenie. Vaša trpiaca myseľ sa odvracia od tvrdého sveta smerom k ilúzii spasenia. A čo sú tie problémy (problémy vzťahové, súvisiace s partnerom, s deťmi, s rodičmi, problémy na pracovisku, finančná neistota, strach zo zmeny, strach zo zlyhaní, zdravotne problémy, problémy s odmietaním a falošnosťou okolo vás, pocity samoty, pocity bezmocnosti, nízke sebavedomie alebo strata niečoho alebo niekoho dôležitého a iné), ktoré vám tie utrpenia spôsobujú?

A ako to riešite teraz? No máte svoje cesty, extrémne fyzické vypätia, drogy, lieky, alkohol, televízia a veľa ďalších vecí, ktoré nás odvádzajú od toho, čo je pre nás tvrdou realitou. A pri tom, svet okolo nás nie je ten hlavný problém.

TÝM HLAVNÝM PROBLÉMOM JE VAŠA IGNORÁCIA MÚDROSTI ŽIVOTA, ŽE V KAŽDEJ JEDNEJ TRAGÉDII NÁŠHO ŽIVOTA, JE OBROVSKÁ MOŽNOSŤ VLASTNÉHO SEBAPOZNANIA.

 A kto tieto tragédie spôsobuje? Veď predsa VAŠA MYSEĽ! Ona riadi naše orgány a systémy tela, reaguje na vaše myšlienky a vaše spomienky uložené v nás formou EMOČNÝCH KÓDOV. Vaša myseľ, aj keď je tak neuveriteľne silná, má isté obmedzenie. Toto obmedzenie vie váš život úplne zničiť, alebo úžasne vedome vytvárať. A čo to je? Ona samotná nevie čo je realita a čo iba predstava. Neveríte? Úžasným príkladom je Placebo efekt. (Placebo“ je zámerne neúčinné liečivo. Používa sa pri testovaní účinnosti liekov, keď sa jednej skupine pacientov podáva účinné liečivo a druhej neúčinné. Placebo vzhľadom a chuťou pripomína normálny liek – verum.Často dochádza k placebo efektu, keď sa pacient, ktorému sa podáva placebo, vylieči, pretože verí, že mu podávajú účinný liek a organizmus zmobilizuje vlastné rezervy. Toto je niekedy využívané v psychiatrii, keď veľká časť chorôb je psychogénna. Výskumom bolo dokázané, že čím väčšia je tableta, tým lepšie placebo pôsobí, a taktiež čím je tableta farebnejšia).

TO ZNAMENÁ; SOM LEN TO, ČOMU VERÍM!

Hmota ako taká neexistuje. Je len akýmsi „ZHUSTENÝM VEDOMÍM“. Ale realita je v každom okamžiku pripravená prijať akúkoľvek formu, ktorú si len prajete, akonáhle ju naša vnútorná tvorivosť zapríčiní. A úlohou vás všetkých je, aby ste túto možnosť pochopili, naučili sa, uvedomili, vzali zodpovednosť za svoju realitu a boli v živote kompetentný jedinec.

VAŠE VEDOMIE JE VAŠOU SKUTOČNOSŤOU.

Celkový obsah je tvorený nadvedomím, podvedomím a taktiež bežným denným vedomím. Predovšetkým sa však jedná o naše presvedčenia, ktoré pramenia z našich doterajších skúsenosti. V bežnom živote neviete zabrániť tomu, aby ste si vytvárali realitu na základe svojich presvedčení o sebe a svete v ktorom ste vyrástli.

Takže je to ako keby ste sedeli v kine pred bielym plátnom a niekto vám na to plátno premieta film, ktorý vy vnímate ako REALITU a ktorý aj patrične emočne prežívate. Ale kto a podľa čoho vyberá dnešný program? Vaša myseľ na základe nespracovaných emočných prežitkov v našom podvedomí. A podľa čoho vnímate kvalitu života okolo nás? Podľa najdôležitejšieho informačného faktora vášho života, a tým je EMÓCIA.

UVEDOMTE SI PROSÍM, ŽE VAŠU REALITU VYTVÁRAJÚ VAŠE PRESVEDČENIA, IDEÍ A KRÉDA O VAŠOM ŽIVOTE NA ZÁKLADE EMOČNÝCH KÓDOV, KTORÉ V SEBE MÁTE. 

Vo chvíli, keď na základe smutných spomienok vašu myseľ ovládnu deštruktívne emócie, aj keď spomienku vedome nevnímate, tak nevedome tvoríte na základe svojho podvedomého nastavenia svoju deštruktívnu budúcnosť. Dôsledkom tohto procesu sú naše nepríjemné dennodenné situácie, komplikované vzťahy až po samotné oslabené fyzické zdravie.

KVANTOVÉ TVORENIE REALITY

Žijeme v „TOP POČÍTAČOVEJ HRE ROKA“, v ktorej pri splnení istej úlohy postúpite o level vyššie. Programovo v tejto hre ide o pochopenie základného princípu tvorenia, resp. možnosti privádzania do reality, v ktorej žijete, všetkému čomu venujete pozornosť. Niekde na ceste od Božstva, ktorým ste a uvedomením si svojej dnešnej existencie, kde už ničomu nerozumiete, sme stratili základný princíp tejto hry.

Veď si len jednoducho uvedomte, že ste „BOH - TVORCA“ prezlečeným za človeka, ktorý dobrovoľne vstúpil do obmedzenej ľudskej existencie, aby tu podstúpil isté skúsenosti.

Je to ako keď idete hrať hru a nepoznáte pravidlá. Ako dlho vám ten zápal a nadšenie vydrží? Až pokiaľ chuť neskysne v ústach a nestratíte úplne zmysel svojich konaní. Navyše máte v sebe nejaký čudný zvyk zotrvávať v situáciách, ktoré vám vôbec nevyhovujú. A výsledok je STRES! Vystrašení, vyčerpaní a chorí ľudia na konci života a uvedomenie, že toto všetko ste vedeli, akurát ste podľa toho nekonali. Ale ako z tohto von? Ak chcete poznať svoju BUDÚCNOSŤ, napíšte si zoznam čomu bežne venujeme pozornosť, o čom s kým hovoríte, čo si okolo seba všímame, čo vnímate keď idete ulicou, budovou, školou, lesom, prácou atď…

Napíšte si tiež čoho sa bojíte, čo vám vadí, čo vyčerpáva, čo obmedzuje, čo nenávidíte a čo vás hnevá.

Tam všade sú isté informácie, hovorím tomu EMOČNÉ KÓDY. Práve tie obsahujú deštruktívnu programovú informáciu v našom softvéri, zvanom MYSEĽ.

A každá táto vada nie je náhodná. Je to dôsledok istej príčiny, ktorú ste sami spôsobili. Dá sa veľmi ľahko poznať, odhaľuje ju vaša vlastná deštrukčná emócia. Každá jedna má vlastnú!!! A každá jedna, sa časom prejaví deštrukciou aj na vašom vlastnom tele. Problém v mysli sa stále a opakujem stále, prejaví na vašom fyzickom tele!

To, že je mozog iba najdokonalejší bio počítač a to, že hmota ako taká neexistuje, snáď už nemusím opakovať. Ale len málokto si uvedomuje samotnú DOKONALOSŤ v holografickom svete, kde všetci momentálne žijeme. 

Hologram nám okolo nás vyjaví všetko čo vo svojom vnútri, rád hovorím OSOBNOM NAVIGAČNOM SYSTÉME“, máme.

Takto dnes mnohí hráme tú najvyššiu a najlepšiu tvorivú hru, samozrejme bez znalostí pravidiel, v úplnej nevedomosti.

A práve preto som sa dnes rozhodol, predstaviť vám unikátnu METÓDU, ktorá pomohla viac ako 800 mojim klientom, posunúť sa smerom k stavu SLOBODY. A čo k tomu potrebujete? Iba vnímať svoje pocity a emócie. A všetky tie zaťažujúce, formou aplikácie mojej metódy, ktorá je v tomto projekte aplikovaná, stačí len podľa postupu vyčistiť.

A na záver!

ZMENOU EMOČNÝCH POSTOJOV Z MINULOSTI TVORÍME INÚ EMOČNE PREŽÍVANÚ PRÍTOMNOSŤ. ALE KEĎ VIEME ZMENIŤ MINULOSŤ, AKO TO JE S BUDÚCNOSŤOU? TU VIEME A VYTVÁRAME NEUSTÁLE, AJ KEĎ SI NEUVEDOMUJEME.

VOLÁ SA TO KVANTOVÉ TVORENIE.