Moja TRANSFORMÁCIA VEDOMIA bola síce veľmi časovo náročná a emočne ťažká, ale práve tieto skúsenosti vo mne otvorili DANOSTI, ktoré ma dnes doviedli k mojej neochvejnej VIERE zhrnutej v dvoch princípoch života.

1.PRINCÍP ŽIVOTA

ŽIVOT JE TRVALÝ PROCES ZMIEN.

Ako to? Všetko sa každý deň, aj keď to nevidíme, mení.

A čo je PARADOX?

Čo v každom z nás tieto zmeny vyvolávajú?

PATOFYZIOLOGICKÝ STRES!!!

Fyziologicky stres je spôsobený problémom nedostatku ENERGIE v ľudskom tele.

A čo má primárny vplyv na tok energie v našom tele?

Sú to problémy v našom podvedomí, respektíve SPOMIENKY vnímané všetkými našimi zmyslami obohatené o EMÓCIE, ktoré sme v danej chvíli prežívali.

A čo sú SPOMIENKY?

Nič iné ako energia, ktorá sa ukladá a spätne vyvoláva vo forme obrazov, pričom 90% je uložených v podvedomí, takže sú NEVEDOMÉ!

Vravím im tiež EMOČNÉ KÓDY!

A práve tieto EMOČNÉ KÓDY sú tým riadiacim mechanizmom zdravia.

Prof. David R. Hawkins, odborník v oblasti kineziológie, dokonca zmeral vibračnú frekvenciu EMÓCIÍ. Doložil, že naše ľudské telo je silnejšie alebo slabšie v závislosti od EMÓCIÍ, ktoré práve pociťujeme.

NA ZÁKLADE TOHO BOLI EMÓCIE ROZDELENÉ DO DVOCH KATEGÓRIÍ:

A.) NERESTI - nízke, deštruktívne emócie ako HANBA, VINA, APATIA, ZÁRMUTOK, TÚŽBA, STRACH, HNEV, PÝCHA A INÉ

B.) CNOSTI – sú to vysoké, konštruktívne vibrácie ako ODVAHA, NEUTRÁLNOSŤ, VYVÁŽENOSŤ, OCHOTA, AKCEPTÁCIA, RACIONALITA, LÁSKA, RADOSŤ, MIER A INÉ.

A preto sa prácou s čistením EMOČNÝCH KÓDOV u klientov dosahujú tak veľmi rýchlo dobré výsledky!

2.PRINCÍP ŽIVOTA

REALITA JE VYTVÁRANÁ POMOCOU EMÓCII.

V mojich 48 rokoch si už uvedomujem moju každodennú realitu

a objavil som akúsi prepojenosť medzi tým, čo ľudia riešia vo svojich hlavách a tým čo sa im každodenne deje v ich životoch.

Aj keď som si to zo začiatku uvedomoval okrajovo, následne prišlo ako blesk z jasného neba precitnutie, že všetko čo sa každému z nás každodenne deje je stále len obraz niečoho z nášho vnútra. Je to ako keď stojíte pred obrovským bielym plátnom na ktoré vysiela nejaký film niekto ukrytý hlboko v nás.

POCHOPIL SOM, ŽE VONKU V REALITE OKOLO NÁS VIEME STÁLE DEFINOVAŤ JEDINE TO,ČO V NAŠOM PODVEDOMÍ MÁME.

A keďže môj život funguje tak, že pri akomkoľvek probléme stále dostávam aj spôsoby riešení, uvedomil som si, že jedine čistením EMOČNÝCH KÓDOV sa stáva moje telo silnejším a moja duša celistvejšia.

Následne asi pred desiatimi rokmi sa moja realita začala veľmi prudko meniť a dokonca som si začal veľmi silno uvedomovať prepojenosť svojich emócií s tým, čo sa dialo okolo mňa!

Uvedomil som si, že VESMÍR okolo mňa je akousi formou nepochopiteľnej čírej energie, ktorá má svoje vedomie a spája všetko a všetkých v jedno. Uvedomil som si, že VESMÍR okolo mňa so mnou komunikuje! Pochopil som, že jedine pozorovaním svojho každodenného koexistovania so všetkým okolo dostávam také obrovké množstvo informácií o sebe, aké si ani neviete predstaviť.

NAŠIEL SOM ODVEKÚ PRAVDU, ŽE V KAŽDEJ JEDNEJ ŽIVOTNEJ TRAGÉDII, KTORÁ SA NÁM DEJE, JE OBROVSKÁ MÚDROSŤ SEBAPOZNANIA.

Našiel som toho, kto mi moju realitu určuje! Našiel som toho, kto mi dal pochopiť, že jediné tvalé BOHATSTVO tohto sveta, je nájsť pokoj, radosť a zmier vo svojom vnútri. A našiel som toho, kto mi na mojej ceste určuje, ktoré emočné kódy mám čistiť ako prvé! Nie je to nik iný, ako moje pravé JA prepojené s mojim PODVEDOMÍM a prepojené s UNIVERZOM.

A tak som našiel cestu, kedy v tichu, čistením EMOČNÝCH KÓDOV, respektíve zmenou postojov z minulosti sa priamo pred očami mení naša prítomnosť. A nakoľko si uvedomujem, že každý z nás vplýva na každého a všetko v našom okolí, zmenou svojho postoja u každého z nás sa veľmi rýchlo mení aj realita okolo nás.

Modely sveta, ktoré si každý z nás vytvárame sú odlišné, to znamená, že každý z nás žije vo svojom svete, ktorý sa líši od iných svetov.

A TAK SOM POCHOPIL A CHCEM TO DNES DAŤ DO POZORNOSTI AJ VÁM, ŽE JEDINE MY SAMI SI VYTVÁRAME SVET, V KTOROM ŽIJEME, A PRETO NA SEBA MUSÍME VZIAŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA TENTO SVOJ SVET.

AK SME TEDA TVORCOVIA SVOJHO SVETA, POTOM HO MÔŽEME MENIŤ A ZÁROVEŇ AJ VYTVÁRAŤ. INÝMI SLOVAMI, AK NÁM V NAŠOM ŽIVOTE NIEČO NEVYHOVUJE, MÔŽEME SPOLOČNE VYHĽADAŤ A NÁSLEDNE ODSTRÁNIŤ PRÍČINY TOHO, ČI INÉHO JAVU A VYTVORIŤ SI NIEČO INÉ, ČIŽE ZMENIŤ SOJ ŽIVOT.

A PRÁVE TO VÁM V TOMTO PROJEKTE PONÚKAM.

 

TIBOR MICHALKO