PRE KOHO JE TENTO PROGRAM URČENÝ

MOJI KLIENTI PREŽÍVALI NÁSLEDOVNÉ EMÓCIE V KAŽDODENNOM ŽÍVOTE:

  1. NADMERNÁ SEBAKONTROLA, POCIT SLABÉHO SEBAOVLÁDANIA, NEVYROVNANÉ SPRÁVANIE, VÝBUCHY ZÚRIVOSTI A HNEVU, ZVÝŠENÁ PODRÁŽDENOSŤ, FRUSTRÁCIA, NEPRUŽNOSŤ V MYSLENÍ A NESCHOPNOSŤ UVOĽNIŤ SA.
  2. NEDOSTATOK TVORIVOSTI, NESAMOSTATNOSŤ, NEJASNÉ MYSLENIE, NESCHOPNOSŤ SEBAREALIZÁCIE, PUNTIČKÁRSTVO, CHOLERICKOSŤ, NADMERNÉ PREBERANIE ZODPOVEDNOSTI, CHRONICKÁ NESPOKOJNOSŤ, NETRPEZLIVOSŤ, USTAVIČNÁ VÝBUŠNOSŤ.
  3. DUŠEVNÝ NEPOKOJ, NEROZHODNOSŤ, VÁHAVOSŤ, ZÁBUDLIVOSŤ, ZNÍŽENÁ MOTIVÁCIA, POCITY BEZNÁDEJE, SMÚTOK, FÓBIE, STRACH.
  4. DLHODOBÉ ZADRŽIAVANIE PREŽITÝCH CITOV, PROBLÉMY S VYJADRENÍM EMÓCIÍ, PSYCHICKÁ UZAVRETOSŤ.
  5. PREHNANÉ KRITIZOVANIE, NESCHOPNOSŤ PREHODNOTIŤ VLASTNÉ CITY, STRACH O VLASTNÚ EXISTENCIU, NEPRUŽNOSŤ, NESCHOPNOSŤ ŤAŽIŤ ZO SVOJEJ ČINNOSTI, ĽAHKOVÁŽNOSŤ, PRECEŇOVANIE SVOJICH MOŽNOSTÍ, EMOČNÁ VYČERPANOSŤ, DEPRESIA, MELANCHÓLIA, SEBAPODCEŇOVANIE.