ŽIVOT JE HRA

Život je hra. A každá hra má čo? Svoje pravidlá! Chcem vám tieto pravidlá nielen objasniť, ale pripravil som pre vás projekt s názvom 30 DNÍ K SLOBODE, kde máte možnosť očistiť samých seba od spúšťačov problémov vo svojom živote. Ale ako? Zmenou emočných postojov z minulosti vytvoríte inú emočnú prítomnosť. AK VIEME ZMENIŤ MINULOSŤ, AKO TO JE S BUDÚCNOSŤOU? Tu vieme a vytvárame neustále, aj keď si to neuvedomujeme. Volám to KVANTOVÁ TVORBA REALITY.

No a ako som už spomínal, tak moja VIERA mi vraví, že existujú 3 ZÁKLADNÉ ZÁKONY VESMÍRU, pred ktorými sme si všetci rovní, a tie sú:

  1. 1. ZÁKON PRÍŤAŽLIVOSTI
  2. 2. ZÁKON ZÁMERNÉHO TVORENIA
  3. 3. ZÁKON UMENIA DOVOLIŤ SI

Poďte sa teraz ešte pozrieť čo tieto zákony hovoria.

1. ZÁKON PRÍŤAŽLIVOSTI

vraví, že podobné sa do života priťahuje. Toto je najsilnejší zákon v celom vesmíre. Platí za všetkých okolností a týka sa úplne všetkého a všetkých.

Čo to znamená? Uvedomte si čo vám vadí na ľuďoch okolo vás samých. Inak povedané, vnímajte čo vás na vašom okolí hnevá, straší alebo rozlaďuje, pretože ak vy emóciu vnímate, máte v sebe EMOČNÝ KÓD, ktorý s tým súvisí. Je to cenná informácia o vás samých a tu si jednoducho zapíšte.

INAK POVEDANÉ, VIETE DEFINOVAŤ LEN TO ČO POZNÁTE. Následne tieto informácie o vás samých formou aplikácie tohto projektu budete môcť dôkladne vyčistiť a vašu prítomnosť raz a navždy zmeniť.

2. ZÁKON ZÁMERNÉHO TVORENIA

Druhý zákon, zákon náuky o zámernom tvorení hovorí: „TO NA ČO MYSLÍM A ČOMU VERÍM ALEBO ČO OČAKÁVAM, SA STANE.“ Jednoducho povedané, to čomu v našej mysli venujete pozornosť, na základe svojho presvedčenia a skúseností, sa udeje.

Pamätáte na PLACEBO EFEKT?

(Placebo“ je zámerne neúčinné liečivo. Používa sa pri testovaní účinnosti liekov, keď sa jednej skupine pacientov podáva účinné liečivo a druhej neúčinné. Placebo vzhľadom a chuťou pripomína normálny liek – verum.

Často dochádza k placebo efektu, keď sa pacient, ktorému sa podáva placebo, vylieči, pretože verí, že mu podávajú účinný liek a organizmus zmobilizuje vlastné rezervy. Toto je niekedy využívané v psychiatrii, keď veľká časť choroby je psychogénna. Výskumom bolo dokázané, že čím väčšia je tableta, tým lepšie placebo pôsobí, a taktiež čím je tableta farebnejšia)

ALE PODSTATNE HORŠÍ JE PRE NÁS NOCEBO EFEKT

„Nocebo“ z latinského „budem škodiť“ je z logiky a prevedených dôkazov veľmi silný efekt s deštruktívnymi dopadmi na ľudskú osobnosť. Dal by sa tiež s určitou dávkou zovšeobecnenia na efekty mimo rámec samotného liečebného procesu označiť ako negatívne programovanie na rozdiel od placebo efektu, ktorý by sa dal označiť ako pozitívne programovanie. Týmto negatívnym programovaním sme veľmi často sprevádzaní od útleho detstva už od svojich rodičov pod rôznymi zámienkami, najčastejšie zámienkou starostlivosti o naše zdravie. Takmer všetci poznáme obvyklé ponaučenie typu:

„Vezmi si šálu lebo ťa bude bolieť v krku!“ (Potom sme si ju raz zabudli a bolesť v krku sa skutočne dostavila)

„Nepi tú studenú vodu, keď si rozhorúčený!“

„Ak si nevezmeš sveter, nachladíš sa.“

„Keď si nebudeš poriadne čistiť zuby, tak sa ti budú kaziť.“

Toto negatívne programovanie potom pokračuje v dospievaní a dospelosti cez učiteľov a lekárov.

OBZVLÁŠŤ, NIEKTORÍ LEKÁRI VO SVOJICH PROGNÓZACH VÝVOJA CHORÔB DOSIAHLI TAKMER DOKONALOSTI V NEGATÍVNOM PROGRAMOVANÍ. OSOBNÁ SKÚSENOSŤ PO OPERÁCII SIVÉHO ZÁKALU ĽAVÉHO OKA:

"NAJNESKÔR DO ŠTYROCH ROKOV STE TU S PRAVÝM OKOM."

SÚ VŠAK AJ HORŠIE CHOROBY, KDE PREDPOVEDANIE KRÁTKEJ DOBY PREŽITIA NAPR. U RAKOVINY JE OBZVLÁŠŤ ZAVRHNUTIAHODNEJ FORMOU NEGATÍVNEHO PROGRAMOVANIA.

NOCEBO EFEKT a negatívne programovanie sa však prejavuje aj v iných oblastiach ako je oblasť duševných a fyzických chorôb ľudí. Zvláštnou formou a povedal by som v poslednej dobe veľmi obľúbenou, sú negatívne vízie budúcnosti v rôznych analýzach, vo filmoch a najmä doplňované vyhláseniami typu:

- „UŽ SME DOSIAHLI BOD, KEDY ZVRAT NIE JE MOŽNÝ!“

- „OBLASŤ UŽ SA ROZHODLA NEPOKRAČOVAŤ V TRANSFORMÁCII!“

- „ĽUDSTVO SI NIČ INÉ ANI NEZASLÚŽI!“

- „NIČ SA NEDÁ ROBIŤ, VŠETKO JE ROZHODNUTÉ!“

Týmto pochmúrnym víziám budúcnosti väčšinou predchádza analýza súčasného stavu, v ktorej je vymenované všetko negatívne na čo si spomeniete a aj to, čo by vás ani nenapadlo. "Nevyváženosť" týchto správ v zmysle totálnej absencia čohokoľvek pozitívneho, je úplne evidentné a bolo by v každom konkrétnom prípade veľmi zaujímavé, či vychádza z depresívnej apatie autora, alebo je z nejakého dôvodu úmyselná. Ak sa niekto naozaj snaží o komplexný pohľad, nemôže predsa nevidieť aj mnoho pozitívnych prvkov existujúcich či prebúdzajúcich sa v ľudskej spoločnosti.

Ďalším obľúbeným prvkom je snaha vsugerovať nám bezmocnosť vzoprieť sa akokoľvek danému osudu, pretože to nie je v našich silách. Občas býva ponechaná nádej spočívajúca v tom, že nás niekto zachráni, čo býva väčšinou Boh alebo mimozemšťania.

Zdá sa, že u takýchto návodov na pesimistické pasivity akosi chýba zmysel prenášanie informácií tohto typu na širší okruh ľudí. Ak vylúčime snahu o úmyselné pôsobenie nocebo efektu, čo samozrejme úplne vylúčiť nemôžeme, nezostáva veľa dôvodov pre šírenie týchto negatívnych správ.

Preto je nutné vnímať všetky informácie týkajúce sa predpokladanej budúcnosti veľmi pozorne a preverovať ich rozumom i srdcom a v žiadnom prípade ich nenechať na seba negatívne pôsobiť.

Neprogramujte sa negatívne a ani sa nenechajme negatívne programovať, aj keď sa o to bude pokúšať akákoľvek pozemská, mimozemská či duchovná "autorita".

Všetko to vo vás vyvoláva PATOFYZIOLOGICKÝ STRES. A ten vedie k oslabeniu vašej životnej energie, kde váš úspech alebo neúspech závisí od vášho VYŽAROVANIA ŽIVOTNEJ ENERGIE. Preto sa vyvarujte týchto škodlivých resp. infekčných programov vo vašich životoch, alebo si uplatnite očistu EMOČNÝCH KÓDOV v projekte 30 DNÍ K SLOBODE.

(Len pre informáciu, viete že, percentuálne vyjadrený vplyv na výsledok vášho prejavu má význam slov len 7%, 38% intonácia hlasu a 55% reč tela?)

3. ZÁKON UMENIA DOVOLIŤ (SI)

Tretí zákon hovorí o umení dovoliť si. Čo to znamená?

SOM, ČO SOM A DOVOĽUJEM DRUHÝM ABY BOLI TÝM , ČÍM CHCÚ BYŤ.

Ak týmto spôsobom druhých nechávate na pokoji, aj keď oni nenechávajú na pokoji vás samých, takzvane, vás riešia, ohovárajú, súdia, ste nenásilní. Je však nepravdepodobné aby ste tento stav dosiahli sami od seba. Takže vám v prvom rade musím prezradiť, že všetkých a všetko ste do svojho života na základe vašich vibrácií pritiahli vy sami. Vy ste režisér svojho života a druhí sú len herci s úlohami. A tak emočne vnímajte vašu každodennú realitu.

Na základe tohto zákona som pre vás pripravil 30 odpustení každému, kto vám vo vašom živote ublížil.

Ak začnete týmto zákonom chápať a začnete túto moju metódu používať, dosiahnete trvalú radostnú slobodu.

BUDÚCNOSŤ NIE JE VOPRED DANÁ, BUDÚCNOSŤ SI TVORÍME SAMI. BOH VÁM ŽEHNAJ!